Αιτίες απώλειας της ακοής

Τα βασικά αίτια μιας βαρηκοΐας είναι τα εξής:
1. Κληρονομικότητα : Το πίο συχνό φαινόμενο που κάποιος μπορει να εφανίσει βαρηκοΐα είναι η κληρονομικότητα και  οι εμβρυοπάθειες, οι παθήσεις δηλαδή της μητέρας την περίοδο της εγκυμοσύνη  και κατα συνέπεια περνούν  στο έμβρυο. Σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να προσθέσουμε και την περίπτωση που η εγκυμονούσα μητέρα έλαβε φάρμακα.
2. Πρεσβυακουσία : Αποτέλεσμα της φυσιολογικής γήρανσης του οργανισμού που εχει ως συνέπεια την εκφύλιση των κυττάρων του έσω αυτιού, χωρίς αυτό να  αποτελεί και τον κανόνα.
3. Επίκτητες Βαρηκοΐες : Οι επίκτητες βαρηκοΐες μπορεί να οφείλονται σε  παθήσεις του μέσου και έσω αυτιού όπως χρόνια μέση ωτίτιδα, ρήξη ή διάτρηση τυμπάνου, ωτοσκλύρηνση,  αλλα και  τραυματισμός στο κεφάλι (κατάγματα ακουστικών οσταρίων), παρατεταμένη λήψη ωτοτοξικών φαρμάκων, ακουστικό τραύμα  στο έσω αυτί