Προσδιόρισε την απώλεια ακοής

Πώς μπορώ να ξέρω αν έχω απώλεια ακοής;

Η απώλεια ακοής θα επηρεάσει όλη την οικογένεια, ακόμη και πριν το άτομο έχει επίγνωση της παρουσίας του προβλήματος. Θα παρατηρήσετε ότι γενικά χρειάζεται περίπου 7 χρόνια ένα άτομο με απώλεια ακοής να αποφασίσει τελικά να ζητήσει βοήθεια.

Η αξιολόγηση και η παροχή συμβουλών είναι οι απαραίτητες από ωτορινολαρυγγολόγο όχι μόνο για την ακοή, αλλά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επικοινωνίας.

Το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε θεραπεία είναι να διαπιστωθεί εάν η απώλεια είναι παρούσα και, εάν είναι, σε ποιο βαθμό και ποια είναι η αιτία. Μόλις γίνει αυτό προσδιορίζεται η θεραπεία που μπορεί να πραγματοποιηθεί.

 

Πως διακρίνουμε κάποιον που πάσχει από βαρηκοΐα:

  1. Παραπονείται πως πολύς κόσμος μιλάει μπερδεμένα και όχι καθαρά.
  2. Έχει πρόβλημα στο να αντιλαμβάνεται μερικούς ήχους.
  3. Συχνά ζητά από τους συνομιλητές σου να μιλούν πιο δυνατά ή να επαναλάβουν αυτό που είπαν.
  4. Του είναι δύσκολο να καταλαβαίνει τους συνομιλητές του όταν μιλούν σε θορυβώδες περιβάλλον.
  5. Βάζει την τηλεόραση δυνατά όταν οι άλλοι ακούνε πιο σιγά.
  6. Οι συνομιλητές του σχολιάζουν την αδυναμία του να ακούει καθαρά.

 

Ο βαθμός της βαρηκοΐας εκφράζεται με τον αριθμό των db με τον οποίο πρέπει να ενισχυθεί ο ήχος για να γίνει ακουστός από τον εξεταζόμενο, π.χ. βαρηκοΐα 20db σημαίνει ότι απαιτείται 20db εντονότερος ήχος για να γίνει ακουστός. Διακρίνονται οι εξής βαθμοί βαρηκοΐας:

Ελαφρά βαρηκοΐα 15-30db.

Μέτρια βαρηκοΐα 31-50db.

Μεγάλη βαρηκοΐα 51-70db.

Σοβαρή βαρηκοΐα 71-90db.

Κώφωση, όταν η βαρηκοΐα είναι μεγαλύτερη των 90db.

 

Επειδή η ακοή παίζει το σπουδαιότερο ρόλο στην ανάπτυξη της ομιλίας, οι βαρηκοΐες έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτή. Κώφωση χωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση στην προγλωσσική ηλικία έχει σαν επακόλουθο την αλαλία.