Τύποι Βαρηκοΐας

Ο βαθμός και ο τύπος της βαρηκοϊας, αποτελεί το βασικό κριτήριο για την σωστή επιλογή ακουστικού βοηθήματος είναι ο βαθμός και ο τύπος της βαρηκοΐας. Στο παρακάτω γράφημα και με την διαβάθμιση των χρωμάτων, διακρίνουμε τους βαθμούς βαρηκοΐας :

Οι  τύποι βαρηκοΐας, διακρίνονται στις εξής μορφές :
Α) Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας. Αυτή η μορφή βαρηκοϊας εμφανίζεται οταν ο ακουστικός πόρος είναι κλειστός από κυψελίδα ή άλλο εξωτερικό αντικείμενο,  ρήξη ή διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης,φλεγμονή ή απόστημα.
Β) Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα.  Ο συγκεκριμμένος τύπος βαρηκοΐας μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικότητα , σε ωτοτοξικα φάρμακα ή ακόμα και σε φυσιολογική γήρανση του οργανισμού.
Γ) Μικτή Βαρηκοΐα. Η μικτή βαρηκοΐα είναι ο συνδυασμός των δύο παραπάνω τύπων.